Projekt EU Projekt EU

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie, przygotowania wyceny, czy realizacji procesów handlowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji ww. celów. Administratorem Państwa danych będzie Siro – Bielsko sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej, ul. Strażacka 80, 43-382 Bielsko- Biała.

1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

podjęcie działania na Pani/Pana żądanie tj. odpowiedzi na zapytanie, przygotowanie wyceny, realizacja procesów handlowych itp. (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania i  kontaktu w tym zakresie ( art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu produktów i usług Administratora, w tym prowadzenia korespondencji, rozpatrzenie reklamacji, rozstrzygnięcia sporu w razie zaistnienia ( art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

2. Okres przechowywania danych osobowych

W przypadku, gdy dojdzie do zawarcia umowy, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia ewentualnych  roszczeń i upływu terminu przechowywania dokumentacji księgowej.

3. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom współpracującym (odbiorcom) na podstawie zawartych przez Administratora umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe, usługi IT, usługi transportowe, usługi kurierskie.

4. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych.

Powyższe prawa można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem listowny lub e-mail na adres: siro-bielsko@siro.com.pl

Informuje się, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.