Projekt EU Projekt EU

Projekt nr 2. WND-RPSL.03.02.00-24-01B3/18-003

  1. Tytuł projektu

Tradycyjny materiał – innowacyjne wytwarzanie – firma wiodącym producentem ozdobnych elementów meblowych oraz wyposażenia wnętrz z drewna litego

 

  1. Opis projektu

Projekt dotyczy inwestycji mającej na celu wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności przedsiębiorstwa z branży meblarskiej – producenta akcesoriów i elementów meblowych z drewna litego.

Zakres przewidywanych prac obejmuje wdrożenie nowoczesnych rozwiązań z zakresu informatyzacji i automatyzacji procesów produkcji akcesoriów i elementów meblowych z drewna litego.

Wspomniane wyżej wdrożenia podniosą jakość oferowanych produktów i pozwolą na ich znaczące udoskonalenie. Realizacja projektu umożliwi również dywersyfikację produkcji zakładu poprzez wprowadzenie do oferty produktów nowych, dotychczas niewytwarzanych.

Inwestycja dofinasowana w niemal 35%, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

w ramach działania RPSL.03.02.00-IP.01-24-009/17, jest realizowana na terenie gminy Bielsko-Biała w okresie od 05.03.2018 do 30.11.2019.

Głównym etapem realizacji projektu jest wdrożenie we własnej działalności zintegrowanej linii technologicznej do precyzyjnej obróbki elementów asymetrycznych.

Wartość projektu wynosi  1 892 000,00 zł, zaś wkład funduszy europejskich w realizację projektu wynosi 660 308,00 zł

 

 

  1. Diagnoza, cele projektu oraz sposób realizacji celów RPO WSL (osi priorytetowej, działania)

Celem projektu jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych oraz na rynku krajowym poprzez wdrożenie i komercjalizację innowacji produktowych oraz innowacji procesowej.

Celowość planowanej inwestycji opiera się na potencjale rynkowym wdrażanych produktów Spółki, wynikającym ze zidentyfikowanych, niezaspokojonych dotychczas potrzeb i oczekiwań odbiorców w zakresie:

– nowych, niedostępnych produktów,

– jak najwyższej jakości akcesoriów z drewna litego,

– skrócenia  czasu realizacji, w szczególności zamówień nietypowych,

– wzrostu konkurencyjności cen,

– wprowadzania na rynek produktów przyjaznych użytkownikowi i środowisku,

 

Umożliwienie zaspokojenia wyżej wyspecyfikowanych oczekiwań, poprzez wdrożenie założeń niniejszego projektu wpłynie korzystnie na zwiększenie konkurencyjności SIRO-Bielsko na tle innych firm z branży. Odbywać się to będzie poprzez eliminowanie lub  ograniczenie barier wewnętrznych stojących na drodze dynamicznego rozwoju Spółki takich jak:

– niewystarczająca dokładność obróbki

– mniejsza od oczekiwanej elastyczność oraz niewystarczająco krótki czas realizacji, w szczególności zamówień nietypowych,

– wyższe koszty pracownicze, związane z niską automatyzacją procesów.

– wyższe ryzyko wypadku i/lub awarii.

 

Inwestycja w planowanym kształcie pozwoli pokonać wszystkie powyższe bariery wewnętrzne oraz w efektywny sposób wykorzystać przewagi związane ze zidentyfikowanym potencjałem rynkowym.