Projekt EU Projekt EU

Projekt nr 1. WND-RPSL.03.02.00-24-02AB/17-003

projekt-ue

  1. Tytuł projektu

„Wzrost konkurencyjności firmy na rynkach światowych poprzez wdrożenie innowacji w produkcji elementów meblowych oraz wyposażenia wnętrz z różnych gatunków drewna litego”

 

  1. Opis projektu

Projekt dotyczy inwestycji mającej na celu wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności przedsiębiorstwa z branży meblarskiej – producenta akcesoriów i elementów meblowych z drewna litego.

Zakres przewidywanych prac obejmuje wdrożenie nowoczesnych rozwiązań z zakresu informatyzacji i automatyzacji procesów produkcji akcesoriów i elementów meblowych z drewna litego.

Wspomniane wyżej wdrożenia znacząco podniosą jakość oferowanych produktów i pozwolą na ich znaczące udoskonalenie. Realizacja projektu umożliwi również dywersyfikację produkcji zakładu poprzez wprowadzenie do oferty produktów nowych, dotychczas niewytwarzanych.

Inwestycja dofinasowana w niemal 30%, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

w ramach działania RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16, jest realizowana na terenie gminy Bielsko-Biała w okresie od 01.03.2017 do 31.12.2018.

Jej główne etapy realizacji to inwestycje w zintegrowany system suszarni oraz centrum precyzyjnej obróbki elementów drzewnych wraz z automatyzacją procesu lakierowania.

 

Wartość projektu wynosi  7 294 390,77 zł, zaś wkład funduszy europejskich w realizację projektu wynosi 1 717 115,14 zł

 

 

  1. Diagnoza, cele projektu oraz sposób realizacji celów RPO WSL (osi priorytetowej, działania)

Celem projektu jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych oraz na rynku krajowym.

Celowość planowanej inwestycji opiera się na potencjale rynkowym wdrażanych produktów Spółki, wynikającym ze zidentyfikowanych, niezaspokojonych dotychczas potrzeb i oczekiwań odbiorców w zakresie:

– nowych, niedostępnych produktów,

– jak najwyższej jakości akcesoriów z drewna litego,

– skrócenia  czasu realizacji, w szczególności zamówień nietypowych,

– wzrostu konkurencyjności cen,

– wprowadzania na rynek produktów przyjaznych użytkownikowi i środowisku,

 

Umożliwienie zaspokojenia wyżej wyspecyfikowanych oczekiwań, poprzez wdrożenie założeń niniejszego projektu wpłynie korzystnie na zwiększenie konkurencyjności SIRO-Bielsko na tle innych firm z branży. Odbywać się to będzie poprzez eliminowanie lub  ograniczenie barier wewnętrznych stojących na drodze dynamicznego rozwoju Spółki takich jak:

– niewystarczająca jakość,

– mniejsza od oczekiwanej elastyczność w procesie realizacji zamówień

– wyższe od oczekiwanych zużycie materiałów , energii i paliwa,

– wyższe koszty pracownicze, związane z brakiem automatyzacji procesów,

– brak precyzyjnych i zautomatyzowanych technologii lakierowania,

 

Inwestycja w planowanym kształcie pozwoli pokonać wszystkie powyższe bariery wewnętrzne oraz w efektywny sposób wykorzystać przewagi związane ze zidentyfikowanym potencjałem rynkowym.